فاریاب – کشته شدن چندین مخالف مسلح دولت

مقامات ارتش در شمال کشور می‌گویند، در نتیجه‌ ضد حمله ‌نیروهای دفاعی و امنیتی در ولایت…