فرمان تازه امارت طالبان در مورد نشرات رسانه‌ها

محمد خالد حنفی، سرپرست “وزارت امر به معروف و نهی از منکر” امارت طالبان، در یک…