چین – ادامه کمک‌های بشردوستانه پکن به کابل

محموله‌ هزار تنی کمک‌های بشردوستانه‌ چین به مقصد افغانستان حرکت کرد. وانگ یو، سفیر چین در…