اعلامیه پایانی نشست ترویکا و تاکید بر ایجاد حکومت همه‌شمول و قطع رابطه با تروریزم

نشست ترویکا پلس در مورد افغانستان با صدور اعلامیه مشترک اعضای این نشست به پایان رسید.…