کابل – نشست علمی درباره نقش عاشورا در تبلیغ و ترویج دین

نشست علمی در مورد نقش عاشورا در تبلیغ و ترویج دین با حضور علمای و شخصیت‌های…