غزنی – کشته شدن ۹ جنگ‌جوی طالب

وزارت دفاع ملی اعلام کرده، ۹ جنگ‌جوی طالب به شمول ۲ فرمانده آنها در غزنی کشته…

کابل – فراغت گروه ۷۳ نفری نیروهای ویژه کماندو

یک گروه ۷۳ نفری نیروهای ویژه کماندو موسوم به قطعه مرگ، پس از سپری کردن یک…