زلمی خلیل‌زاد در مورد نقش همسایه‌های افغانستان در تامین ثبات در این کشور سخنرانی می‌کند

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان قرار است امروز درباره نقش همسایه‌های افغانستان در زمینه برقراری ثبات در این کشور سخنرانی کند. این نشست امروز به‌ گونه مجازی از سوی انستیتوت صلح امریکا برگزار می‌شود و در آن سفیران افغانستان، ازبکستان و قزاقستان در امریکا نیز سخنرانی خواهند کرد.

انستیتوت صلح امریکا گفته، در این نشست روی اتصال منطقه‌ای به ویژه اینکه گسترش تجارت و ترانزیت چقدر می‌تواند به امنیت و پایداری روند صلح کمک کند، به بحث گرفته می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *