غزنی – دفع حمله طالبان به شهر توسط نیروهای امنیتی

وزارت دفاع ملی می‌گوید، حمله طالبان با کشته شدن ۳۰ جنگ‌جوی این گروه در غزنی عقب زده شد. این وزارت گفت، طالبان از چندین جهت بر پاسگاههای ارتش دراین ولایت حمله کردند که با ضد حمله نیروهای امنیتی دفع گردیده است. براساس خبرنامه وزارت دفاع، در این درگیری یک تونل بزرگ متعلق به طالبان نیز از سوی نیروهای امنیتی کشف شده. گفته می شود در این حمله به نیروهای امنیتی تلفاتی وارد نشده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *