هرات – فرصت ورود افغانستان به فهرست مالکان و حافظان هنر مینیاتور

مسئولان اداره فرهنگ هرات می‌گویند، نبود نماینده افغانستان در سازمان یونسکو، اصلی‌ترین دلیلی است که برای عدم ثبت نام افغانستان به عنوان مالک هنر مینیاتور خوانده می‌شود.

گفته شده با رایزنی‌های صورت گرفته، قرار است در سال ۲۰۲۱ مجددا به افغانستان فرصت ارائه اسناد داده شود تا بتواند وارد فهرست مالکان و حافظان این هنر در یونسکو شناخته شود.

شماری از فرهنگیان و مردم هرات اما کم‌کاری و بی توجهی دولت نسبت به این قضیه را به انتقاد گرفته و می‌گویند، این رویه سبب می‌شود، بسیاری از داشته‌های معنوی و تاریخی افغانستان نادیده گرفته شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *