هشدار سازمان ملل به تغییر اقلیم و گرمایش زمین

گزارش سازمان ملل متحد نشان میدهد که بسیاری از آثار گرمایش زمین به مرحله غیر قابل…

امریکا – جان باختن ده‌ها نفر درپی توفان آیدا

توفان آیدا همچنان در امریکا قربانی می‌گیرد. در شهر‌های نیویارک و نیوجرسی ساکنان این دو منطقه…