مولوی معتصم پیش از تجاوز به عیال محافظش تیر باران شد

یک فرمانده مخالفان قبل از تجاوزبراعضای خانواده یکی از محافظانش در ولایت غور، تیرباران شده و به قتل رسید.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” دفتر مطبوعاتی قوماندانی پولیس نظم عامه ولایت غور دیروز با انتشار اعلامیه ای گفته، مولوی یوسف معتصم ولسوالی خود خوانده طالبان در ولسوالی دولینه، شب پیش به یک بهانه داخل خانه یک تن از محافظانش به نام ملا صبغت الله می شود و قبل از تجاوز جنسی به زن جوان این خانواده از سوی محافظش تیرباران شده است. گزارش میافزاید که این فرمانده مخالفان، محافظش را به یک ماموریت اعزام می کند، اما او به دلیل شکی که به فرماندهش داشته خانه را ترک نمی کند. پولیس نظم عامه غور می گوید که مولوی معتصم از افراد سرشناس طالبان بود.

گروه طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده و از سرنوشت خانواده ملا صبغت الله هم خبری در دست نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *