قطع نشرات یک رادیوی طالبان در هلمند

نیروهای قطعه ویژه پولیس در هلمند یک ایستگاه رادیویی طالبان را بدست آوردند.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” وزارت داخله گفته، این ایستگاه رادیویی در یک مخفی‌گاه بزرگ مهمات این گروه در ولسوالی مارجه قرار داشته است. این وزارت افزوده که طالبان قصد داشتند از این ایستگاه برای تبلیغات خود استفاده کنند. در این عملیات همچنین مقدار زیادی وسایط نقلیه، سلاح‌های سبک و سنگین، مقدار زیادی مهمات و مواد انفجاری به دست نیروهای پولیس افتاده. وزارت داخله کشف و انهدام این مخفیگاه را، ضربه محکم به گروه طالبان خوانده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *