آلمان ـ “قرنطین نرم” برای ۶۰۰ هزار نفر به دلیل شیوع دوباره کووید نوزده

دو منطقه در ایالت غربی نوردراین وستفالن آلمان روز چهارشنبه دوباره محدودیت های مرتبط با کرونا را وضع کرده اند. این دو محله پس از آن تصمیم به وضع دوباره محدودیت ها گرفتند که صدها تن در شرکت پروسس گوشت به ویروس سارس کووی۲ مصاب شدند.

مقررات جدید زیر نام «قرنطین نرم» برای حدود ۶۴۰ هزار باشنده دو منطقه مجاور گوترسلو و وارندورف به این معنی است که یک بار دیگر ساکنان این نواحی نمی‌توانند در گروه‌های بزرگتر از دو نفری تجمع کنند، مگر این که اعضای یک خانواده باشند.

علاوه بر این، موزیم‌ها، سینماها، ورزشگاه‌ها، حوض‌های شنا، یک بار دیگر دروازه‌های خود را می‌بندند. آرمین لاشت، نخست وزیر ایالت نوردراین وستفالن این مقررات را با محدودیت‌هایی که ابتدا در ماه مارچ برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا روی دست گرفته شده بود مشابه عنوان کرد.

یکی از مقام‌های شهر گوترسلو گفت: « این می‌تواند با محدودیت‌هایی که در ماه مارچ تجربه کردیم قابل مقایسه باشد، اما این تدابیر شدید نیست و تنها برای یک هفته اعتبار خواهد داشت».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *