غزنی – اطمینان مقام‌های امنیتی از تامین امنیت عاشورای حسینی

مقام های امنیتی ولایت غزنی در مورد تامین امنیت مراسم عاشورا در این ولایت اطمینان میدهند. آنان اما از مردم می خواهند، در بخش تامین امنیت با نیروهای امنیتی همکاری نمایند.

از سویی هم شورای علمای شیعه غزنی از عزاداران خواست که بخشی از نذورات عاشورایی شان را به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر کشور اختصاص بدهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *