اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی – اقدام امریکا، نشانه برخورد دوگانه با رسانه ها است

اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی با محکوم کردن اقدام وزارت عدلیه امریکا مبنی بر مسدود کردن دامنه برخی موسسه های رسانه ای عضو این اتحادیه، اعلام کرد که این اقدام، ادعاهای دروغین امریکا و دوگانگی در برخورد با رسانه ها را نمایان کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *