پیام حسن روحانی در محکومیت حمله مرگبار به نمازگزاران شیعه در قندوز

حسن روحانی در نخستین پیام توئیتری پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش، حمله مرگبار به نمازگزاران شیعه در قندوز را محکوم کرد.

حسن روحانی در صفحه توئیتر خود نوشت: “در برابر کشتار بی‌رحمانه قندوز نمی‌توان سکوت کرد”.

او نوشته: “در شرایط فعلی که گروه طالبان، حکومت را تصرف کرده است مسئولیت جان مردم افغانستان به عهده آن‌هاست”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *