شرایط بد پناهجویان تازه وارد از کانال “مانش” به بریتانیا

گزارش منتشر شده از یک کمیته متشکل از بازرسی زندان‌ها و گروهی ناظر و مستقل بر امور پناهجویان، نشان می‌دهد، پناهجویانی که به تازگی از کانال مانش خود را به بریتانیا رسانیده‌اند در شرایط مناسبی به سر نمی‌برند.

این درحالیست که وزرات کشور بریتانیا وعده داده بود که شرایط پناهجویان تازه وارد را مورد بررسی قرار خواهد داد.  

توقف بیش از ۲۴ ساعته برخی خانواده‌های دارای کودک در نزدیکی بندر دوئروس در چادرها و عدم رسیدگی به وضعیت زنانی که مورد آزار جنسی توسط قاچاقبران انسان در طول مسیر قرار گرفته بودند، از جمله یافته‌های این گزارش بوده است.

این گروه بر لزوم اتخاذ اقدامات فوری برای تغییر شرایط پناهجویان تاکید دارد و می‌گوید که در سه ماه گذشته بیش از دو هزار نفر که حدودا ۷۰۰ کودک بدون همراه نیز در میان آنها بوده‌اند در شرایطی بسیار سخت، در مراکز نگهداری پناهجویان، به مدت بیش از ۲۶ ساعت را در بازداشت به سر برده‌اند.

چارلی تیلور، رئیس بازرسی زندان‌های بریتانیا می‌گوید: «با وجود برخی پیشرفت‌های محدود، زندانیان از جمله تعداد زیادی از کودکان بدون همراه، شرایط و رفتار بسیار بدی را تجربه می‌کنند»، وی عدم وجود هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مسئول برای این منظور را علت به وجود آمدن این وضعیت می‌داند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *