کاهش چشم‌گیر عبور پناهجویان از کانال مانش در ۱۱ روز گذشته

برنامه جدید بریتانیا برای فرستادن پناهجویان غیرقانونی به رواندا و یا وزش بادهای شدید در منطقه کانال مانش، دلیل‌ش هرچه باشد شاهدان عینی و آمارهای ثبت شده حاکی از کاهش عبور پناهجویان از این کانال برای رسیدن به خاک بریتانیا است.

گفته می‌شود که در دو روز گذشته دستکم ۳۵۰ پناهجو از طریق این کانال خود را به سواحل بریتانیا رسانده‌اند.

روز یک‌شنبه نیز ۷ قایق با ۲۵۴ سرنشین در این منطقه شناسایی شده بود.

روز دوشنبه نیز در حدود ۱۰۰ پناهجوی دیگر وارد خاک بریتانیا شدند.

وزارت دفاع بریتانیا سختگیری بر قاچاق انسان و طرح جدید دولت برای انتقال پناهجویان غیرقانونی به رونادا را عاملی بازدارنده عنوان کرده و عبور این ۳۵۰ نفر را اولین مورد پس از ۱۱ روز گذشته می‌دانند.

میزان ورود پناهجویان از این کانال در سال گذشته میلادی، ۲۸۵۲۶ نفر بوده، در حالیکه این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۸۴۰۴ نفر کاهش یافته است.

گفتنی است که در ماه مارچ امسال، بیش از ۳۰۰۰ نفر با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند، در حالی که این رقم در مارچ سال گذشته ۸۳۱ نفر بوده است. در مجموع، ۴۵۰۰ نفر در سال جاری میلادی از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *