ادامه انتقادها از عملکرد سران کابل در قبال زنان و دختران

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران افغان می‌گوید، عملکرد حکومت در برابر زنان و دختران سبب باقی ماندن تحریم‌ها بر سران کابل شده است. او گفته، روشی که حکومت جدید در برابر زنان اختیار کرده اند در هیچ کشور اسلامی وجود ندارد.

او همچنین گفته، سیاست سران کابل در قبال زنان، در هیچ کشور اسلامی وجود ندارد.

پاسخ حکومت اما کوتاه است. همچنان معتقد است که در چارچوب شریعت به حقوق زنان متعهد هستند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته نمایندگان امریکا و کابل دو روز پیهم در دوحه قطر گفتگو کردند. وزارت خارجه امریکا گفته بود، تمرکز این گفتگو روی حقوق زنان و دختران افغان و حضور گروه داعش در افغانستان بوده.

با اینحال، بسته ماندن مکاتب دخترانه و عدم مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان انتقادهای داخلی و خارجی را به دنبال داشته.

باورها این است که حاکمان جدید افغانستان باید برای بیرون شدن افغانستان از بحران‌های بشری و اقتصادی با جهان وارد تعامل شود.

انتقادها درحالی از عملکرد حکومت در قبال زنان بالا گرفته، که در نشست سه روزه علما در کابل از هیچ زنی دعوت نشده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *