بامیان – کمک نقدی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به بیجا شدگان داخلی

صف طولانی بیجا شدگان داخلی در ولایت بامیان!

شماری از بیجا شدگان داخلی برای دریافت کمک نقدی کمیشنری عالی سازمان ملل در صف کشیده‌اند.

“ابرار” یا نهاد تطبیق‌کننده‌ کمک‌های حالت اضطرار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد می‌گوید، تاهنوز بیش از ۸۰۰ خانواده‌ را در این ولایت شناسایی کرده‌اند که در جریان تحولات اخیر بیجا شده بودند و برای هر خانواده مبلغ ۷۰۰ دالر امریکایی داده می‌شود.

بیجاشدگان می‌گویند، پس از تحولات اخیر اکثریت آنها کسب و کار شانرا از دست داده و بیکار هستند. گفته‌اند، فقر و ناداری گلوی شانرا می‌فشارد و از نهادهای امداد رسان می‌خواهند توجه بیشتری به آنان نماید.

از سویی‌هم، سیلاب‌های اخیر نیز به مشکلات بیجا شدگان افزوده است. براساس آمارها، در زمان حکومت پیشین، دستکم ۹۵ درصد باشندگان بامیان زیر خط فقر زندگی می‌کردند، حالا اما گفته می‌شود، دامنه فقر در این ولایت گسترش یافته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *