آغاز پروژه ترمیم جاده‌های شهر قندهار

مسوولین در شهرداری قندهار می‌گویند، براساس انکشاف متوازن شهری و فعالیت‌های ساختمانی، شهرداری قندهار پروژه‌ای را به ارزش چهار میلیون افغانی روی دست گرفته که در آن ۴۵۰۰ متر جاده‌های تخریب شده شهر ترمیم خواهد شد.

در همین حال باشندگان این ولایت می‌گویند، در کنار ترمیم جاده‌ها از اینکه برای برخی‌ها زمینه کار فراهم شده است، خوشحال اند.

این درحالی است که سرک بای‌پاس یکی از جاده‌های اصلی شهر قندهار که محل عبور و مرور موترهای باربری نیز است از چندین سال به اینسو در حالت مخروبه به سر می‌برد، شهروندان از حکومت می‌خواهند این جاده را هرچی سریع ترمیم کند.

این درحالی است که شهرداری قندهار چندی پیش کار ساخت ۲۰ پل و پلچک را نیز آغاز کرده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *