خوشبینی‌ها از کاهش چشمگیر گراف معتادین در ولایت غزنی

مواد مخدر؛ مواد زهراگین که میلیون‌ها تن را در گوشه و کنار کشور گرفتار خود کرده و هر روز نیز به رقم آن افزود می‌شود.

در شهر غزنی خبرها اما از کاهش چشمگیر معتادین به گوش می‌رسد. حاجی‌ ملا، آمر مبارزه با مواد مخدر در این ولایت می‌گوید، طی یک‌سال گذشته هزاران معتاد را تداوی و صدها عامل معتاد شدن آن‌ها را بازداشت و به پنجۀ قانون سپرده‌اند.

شهروندان غزنی نیز که از افزایش معتادین در سطح شهر و دستبردهای آنان به اموال مردم به تنگ آمده‌اند این اقدام را ستودنی خوانده و از حکومت می‌خواهند که زمینۀ صحت‌یاب شدن تمامی معتادین را فراهم کنند. 

آگاهان اما دیدگاه متفاوت تری دارند به باور آنان بدون کمک جامع جهانی و همچنین عدم رسیدگی درست به معتادین نه تنها حضور آنان در جامعه را کاهش نمی‌دهد که خطر افزایش آن را نیز بالا می‌برد.  

در همین حال مسئولین محلی غزنی نیز از نبود مکان، غذا و ادویه جات باکیفیت و معیاری جهت تداوی معتادین نگرانی داشته و از جامع جهانی و نهادهای امداد رسان می‌خواهند که در این زمینه با آنان همکاری کنند.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *