نگرانی بازرگانان از افزایش واردات تیل بی‌کیفیت

خط آهن حیرتان – ترمز؛ مسیری که روزانه صد‌ها واگن مواد خوراکی و نفتی از این طریق وارد کشور می‌شود.

شماری از تاجران در بلخ می‌گویند، درحال حاضر روند صادرات و واردات از این بندر به صورت منظم جریان دارد و روزانه  150 الی ۱۷۰ واگن مواد خوراکی، نفتی و سایر کالاها وارد افغانستان می‌شود، نور گیلدی؛ مسئول خط آهن ازبیکستان گفت:

“پس از تغییر نظام در افغانستان هم روابط تجاری میان ازبیکستان و افغانستان به صورت منظم ادامه دارد و روزانه از ۱۵۰ الی ۱۷۰ واگن مواد خوراکی، نفتی و دیگر موادها از طریق حیرتان وارد افغانستان می‌شود.”

اینجا اما اصل مسئله این نیست. مسئله نگرانی بازرگان از واردات تیل بی کیفیت از طریق همین بندر و سایر بنادر کشور است.

بر اساس گزارش‌ها هم اکنون یک لیتر تیل پترول‌ ۸۵ افغانی و یک لیتر تیل دیزل به ۱۰۵ افغانی معامله می‌شود. بازرگان می‌گویند دولت با جلوگیری از واردات تیل بی‌کیفیت به رشد سرمایه‌گذاری مثبت در کشور همکاری کند.

نگرانی‌ها از  واردات مواد نفتی بی‌کیفیت از برخی بنادر کشور درحالی مطرح می‌شود که به تازگی کابل با مسکو بر سر خرید تیل به توافق رسیده و ممکن است به زودی این توافق امضا شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *