هرات – راه اندازی برنامه ارتقای ظرفیت برای ۵۰۰ آموزگار

اختتامیه برنامه ارتقای ظرفیت ده‌ها آموزگار در هرات، برنامه‌ای نسبتا بی‌پیشینه. این برنامه عمدتا مناطق دوردست هرات را تحت پوشش قرار داده؛ جاهایی که در سال‌های گذشته خبر از این‌گونه‌ برنامه‌ها نبود.

این بنیاد خیریه همچنین طی برنامه‌ای توانسته برای حدد ۲۰۰ کودک کار، زمینه آموزش را فراهم کند، با پرداخت هزینه‌های آنان و همکاری با ریاست معارف هرات.

در هرات اضافه‌تر از ۱۰ هزار کودک وجود دارند. فراهم شدن زمینه آموزش مسئولیتی است که حکومت باید برای رفع آن کارهای بنیادی انجام دهد.

این چندمین دور برنامه‌های ارتقای ظرفیت برای معلمان در هرات است.

با این همه این‌گونه برنامه‌ها در مناطق دوردست هرات به ندرت برگزار شده است. موضوع که معارف هرات می‌گوید در برنامه‌های آینده بیشتر روی آن کار خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *