ثبت ۱۵۳۱ مورد ابتلای تازه و ۸۰ مرگ بر اثر کرونا در بیست‌و‌چهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز یک‌شــنبه (۶ سرطان) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۱۵۳۱ مورد…

ثبت ۱۰۲۴ مورد تازه ابتلا به کرونا و مرگ ۳۷ نفر در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز جــمعه (۲۱ جوزا) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۱۰۲۴ مورد…

ثبت ۱۹ مورد فوتی و ۸۴۰ مورد ابتلای تازه در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز سه‌شــنبه (۴ جوزا) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۸۴۰ مورد…

ثبت ۵۰۵ مورد ابتلای جدید به کرونا و مرگ ۱۰ نفر، در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز یک‌شــنبه (۲ جوزا) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۵۴۷ مورد…

مرگ ۱۰ نفر و شناسایی ۵۰۵ مورد ابتلای جدید به کرونا در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز پنج‌شــنبه (۳۰ ثور) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۵۰۵ مورد…

ثبت ۴۵۳ مورد ابتلای جدید به کرونا و مرگ ۱۰ نفر، در ۲۴ ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز چهار‌‌‌شــنبه (۲۹ ثور) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۴۵۳ مورد…

شناسایی ۳۱۵ مورد ابتلای جدید به کرونا و مرگ ۳ نفر، در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز سه‌‌‌شــنبه (۲۱ ثور) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۳۱۵ مورد…

ثبت ۱۲ فوتی و ۳۴۰ مورد ابتلای جدید به کرونا در بیست‌و‌چهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز دو‌‌‌شــنبه (۲۰ ثور) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۳۴۰ مورد…

ثبت ۹ فوتی و ۲۹۳ ابتلای تازه به ویروس کرونا در بیست‌و‌چهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌پنج‌شــنبه (۱۶ ثور) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۲۹۳ مورد…

شناسایی ۵۵ مورد ابتلای جدید به کرونا در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌پنج‌شــنبه (۱۲ حمل) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۵۵ مورد…