امارت اسلامی، نشست “اسلو” را تائید کرد

گروه طالبان با انتشار اعلامیه ای سفر یک هیات به نمایندگی از “دفتر سیاسی” این گروه در قطر به ناروی و دیدار آنها با شماری از زنان افغان را تایید کرده است.

 به گزارش” شبکه تلویزیونی تمدن ” وزارت امور خارجه ناروی دو روز پیش در اعلامه ای، از گفتوگوهای غیر رسمی میان شماری از زنان افغان و اعضای جامعه مدنی افغانستان دراسلو پایتخت این کشور خبر داده و گفته بود که نمایندگانی از گروه طالبان نیز در این نشست، شرکت کرده اند

دراعلامیه آورده شده که ” امارت اسلامی افغانستان میخواهد دیدگاههای شرعی و سیاسی خود را با شخصیتهای مختلف سیاسی در میان بگذارد تا همکاری همه مردم را برای ایجاد یک نظام خالص اسلامی جلب کند.” اعلامیه تاکید می کند که هیئت طالبان در این دیدار، شرعا استدلال خواهند کرد تا به نگرانیها در مورد به قدرت رسیدن این گروه، پاسخ دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *