تهران- اعتراض هزاران تن در برابر سفارت فرانسه

هزاران تن روز گذشته در پیوند به حمایت رئیس جمهور فرانسه از اهانت به پیامر اسلام در برابر سفارت این کشور در تهران دست به اعتراض زدند. معترضان که شعارها و پلاکاردهای ضد فرانسوی در دست داشتند، از کشورهای اسلامی خواستند در برابر اهانت به پیامبر بزرگ اسلام سکوت نکنند.

در همین حال حمله روز گذشته در کلیسای نتردام در شهر نیس فرانسه با واکنش‌هایی روبرو شده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته، همگان باید بدانند که افراطی‌گرایی فقط افراطی‌گرایی بیشتر به بار می آورد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *