برگزاری چهل و یکمین نشست شورای همکاری خلیج فارس

پس از پایان نشست شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس، عربستان اعلام کرد، روابط با قطر به طور کامل احیا شده است. توافق نامه همبستگی که شامل پایان محاصره کامل قطر است بین کشورهای عربی در شهر علای عربستان امضا شد. همزمان در نشست شورای همکاری خلیج فارس، ولیعهد عربستان از برنامه موشکی و هسته‌ای ایران انتقاد کرد. وزیر خارجه ایران نیز گفت، ایران برای کشورهای همسایه عرب خود نه دشمن است و نه تهدید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *