بیجنیگ_ هشدار تند چین به ائتلاف غربی به پنج چشم

چین به ائتلاف پنچ چشم هشدار داد، در امور داخلی این کشور دخالت نکنند و گرنه چشم شان درآورده خواهد شد. وزارت خارجه چین تاکید کرد، بیجینگ نقض حاکمیت، امنیت و توسعه خود را تحمل نمی کند. ائتلاف ۵ چشم به تازگی از چین به خاطر ساکت کردن مخالفان در منطقه خود مختار هانگ کانگ انتقاد کرده و آنرا نقض تعهدات بین المللی بیجینگ خوانده. این ائتلاف شامل امریکا، انگلیس، آسترالیا، کانادا و نیوزلند است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *