واکسین ضد کرونای ساخت دانشگاه آکسفورد، ۷۰ درصد ایمنی ایجاد می‌کند

بر اساس اعلام دانشگاه آکسفورد از نتایج بدست آمده از آزمایش واکسین ضد کرونای ساخت این دانشگاه بر روی ۲۰ هزار داوطلب در بریتانیا و برزیل، این واکسین تا ۷۰ درصد ایمنی ایجاد کرده است و در صورت افزایش دُز تا ۹۰ درصد نتیجه بخش خواهد بود.

این واکسین به گفته سازنده‌گانش، اگرچه از دو واکسین شرکت‌های فایزر و مدرنا با ۹۰ و ۹۵ درصد موثریت، ایمنی کمتری در مقابل ویروس کرونا ایجاد می‌کند، اما در مقابل آنها بسیار ارزانتر و نگهداری آن ساده‌تر و براحتی به همه نقاط دنیا قابل حمل است.

در صورت تایید نهادهای مرجع این واکسین نیز می‌تواند نقش بسزایی در مبارزه با شیوع کرونا داشته باشد.

این واکسین از دستکاری ژنتیکی یک ویروس سرماخوردگی معمولی که در شمپانزه‌ها ایجاد بیماری می‌کرد ساخته شده است که باعث شناسایی پروتئین شاخکی ویروس کرونا توسط سیستم ایمنی می‌شود تا این سیستم راه مقابله با آن را یاد بگیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *