پایان نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، ترکیه و ایران با صدور یک اعلامیه

نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، ترکیه و ایران که در آنتالیای کشور ترکیه برگزار شده بود، پس از صدور یک اعلامیه به پایان رسید.

در این نشست، حنیف اتمر وزیر خارجه کشور، تصریح نمود که افغانستان قربانی جنگ طولانی ناشی از افراط گرایی بوده و برای پایان این جنگ، نیاز به همکاری و حمایت منطقه‌یی دارد. به گفته وی، ترکیه و ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر افغانستان می توانند در کنار کشور های پاکستان، روسیه، قطر و هند در تسهیل مذاکرات صلح تاثیرگذار باشد.

با اینحال، در اعلامیه پایانی این نشست، طرفین به دریافت راه حل سیاسی، استقرار آتش بس و نقش سازنده کشورها در پیشرفت مذاکرات صلح و ایجاد یک افغانستان مستقل و متحد تاکید کرده و اعضای این نشست، روی تقویت و گسترش همکاری های سیاسی_اقتصادی توافق کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *