کابل – آزادی رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان از چنگ آدم‌ربایان

رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان پس از سه شبانه روز از چنگ آدم ربایان در کابل نجات داده شد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت گفته، داکتر نجیب‌الله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندوی کمیتۀ ملی المپیک از چنگ ربایندگان در منطقۀ خوشحال خان شهر کابل آزاد شده است.

مجاهد گفته، در پیوند به این قضیه ۸ تن دستگیر شده‌اند که برخی از آنها با خود اسلحه نیز داشتند.

آقای سکندر از پزشکان نامدار کشور می‌باشد که چندین عملیات موفق و مهم عقلی، عصبی را موفقانه انجام داده است .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *