جایگاه عاشورا در میان جوامع اسلامی و افغانستان

دهم محرم؛ از روزهای مهم سال که اتفاقات مهمی در آن رخ داده و نزد همه ادیان جایگاه ویژه‌ی دارد.

قبولی توبه حضرت آدم، نجات کشتی حضرت نوح، غرق شدن فرعون و نجات حضرت موسی از نمونه‌های اتفاقات قبل از اسلام در روز عاشورا است.

قیام امام حسین (ع)  نواده گرامی پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد (ص) و شهادت آن حضرت و یارانش در دهم محرم؛ این روز مهم را در نزد مسلمانان به یک رخداد فراموش نشدنی و با عظمت تبدیل کرده است.

علمای اهل سنت، پیام و اهداف قیام حضرت امام حسین (ع) را نجات دین جدش حضرت محمد (ص) و حفظ ارزش‌های آن می‌دانند.

عالمان دینی با توجه به قیام نواده پیامبر بزرگ اسلام در برابر ظلم و بی‌عدالتی، دهم محرم را از روزهای تاریخی جوامع اسلامی می‌دانند که همه پیروان مذاهب اسلامی به طرُق مختلف از آن گرامیداشت می‌کنند.

در افغانستان اسلامی نیز حد اقل در صد سال گذشته پیروان مذاهب اسلامی از دهم محرم و عاشورای حسینی با اعلام رخصتی عمومی گرامیداشت می‌کردند؛ موردی که حالا مردم و آگاهان سیاسی از حکومت می‌خواهند این روز را از رخصتی‌های تقویم افغانستان بر ندارند.

افغانستان اسلامی همواره در مسائل دینی و مذهبی مثال زدنی بوده است. اخوت و برادری شیعه و سنی در این سرزمین باعث افتخارات و رخ‌دادهای بزرگ تاریخی شده است. حالا هم مردم از حکومت می‌خواهند با اعلام رسمی تعطیلی روز عاشورای حسینی، به این خواست مردم پاسخ مثبت بدهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *