تلاش‌ها برای جلب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان

تلاش‌ها برای جلب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان

خوشبینی حکومت سرپرست نسبت به گسترش روابط اقتصادی و جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با ارایه گزارش یک ساله این وزارت اعلام کرده، که با وجود تحولات سیاسی در کشور، علاقمندی متشبثین داخلی و خارجی برای تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان وجود دارد. چنانچه در یک سال گذشته ۶۳۰۰ جواز جدید تجاری و سرمایه گذاری صادر شده است.

بنابر آمارهای وزارت و صنعت و تجارت، میزان صادرات افغانستان در یک سال گذشته نیز افزایش یافته. براساس این آمارها، در یکسال گذشته به ارزش یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون دالر به خارج صادر شده است.

افزایش تعداد پارک‌های صنعتی در برخی ولایت از دیگر برنامه های وزارت صنعت و تجارت است.

در حال حاضر ۱۴ پارک صنعتی در کشور فعال است، ۱۰ پارک صنعتی زیر کار و ۱۴ پارک صنعتی دیگر پلان شده که در آینده در ولایت مختلف ایجاد خواهد شد.

در ماه های اخیر علاقمندی برخی کشورها برای سرمایه گذاری در بخش معدن افغانستان نیز بیشتر شده است. حالا آگاهان می‌گویند حکومت سرپرست باید با پالیسی منظم زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم کند که به منافع دو طرف منجر شود.

تحریم؛ حالا مشکل جدی فرا راه سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ خارجی در افغانستان است؛ زیرا معاملات پولی از طریق بانک‌های افغانستان انجام نمی‌شود. آگاهان معتقد‌ اند پس از تشکیل حکومت فراگیر و رفع تحریم‌های غرب، افغانستان مسیر پیشرفت واقعی را در پیش خواهد گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *