غنی: از نقش مساجد در ریشه‌کن ساختن بی‌سوادی گفت

رییس جمهوری می‌گوید: مساجد باید به مراکز مبارزه با بی‌سوادی در کشور تبدیل شوند. آقای اشرف غنی در نشستی که روز گذشته در ارگ برگزار شد گفت: بدون سواد، نمی‌توان، پیوند میان دین و تمدن برقرار کرد. او در عین حال گفت که حل مشکل بی‌سوادی در کشور، نیازمند طرح ملی است.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” در این مراسم که به مناسبت گرامیداشت از روز جهانی سواد برگزار شده بود، محمد اشرف غنی سواد و دانش را پایه تمدن بشری خواند و گفت: پیدایش سواد، پیدایش مدنیت است و بدون داشتن سواد، خاطرات تاریخی و تداوم جامعه و تمدن پایدار نمی‌ماند. رییس جمهوری افزود، بدون سواد، هیچ فردی نمی‌تواند، پیوند میان دین، تمدن خود و تمدن‌های دیگر را بداند. او با اشاره به تاریخچه سواد در کشور گفت که دوهزار و پنجصد سال قبل زنان افغان مکتوب می‌نوشتند.

آقای اشرف غنی در عین حال گفت که مشکلات ناشی از بی‌سوادی در کشور، نیازمند طرح ملی است که بر مبنای آن دانشجویان دانشگاه‌ها، شاگردان مکاتب، فعالان مدنی و مامورین دولت تعهد نمایند که هر کدام چند فرد بی‌سواد را با سواد سازند. او با اشاره به تجارب کشورهای مختلف در این عرصه یاد کرد و گفت که آنان توانستند از یک طرح ملی، سطح سواد را در کشورهای شان افزایش دهند.

وی با اشاره به نقش کلیدی وزارت معارف در زمینه سواد آموزی گفت: این وزارت موظف است که با ارزیابی دقیق از مکاتب، سطح ظرفیت مکاتب را مشخص سازد. اشرف غنی با تاکید بر اینکه هنوزهم در محتوای کتاب‌های درسی مکاتب مشکلات جدی وجود دارد، گفت که این کتاب‌ها باید قابل فهم، ساده و در مطابقت با سویه شاگردان باشد.

رییس جمهوری با مهم خواندن نقش علما در راستای مبارزه با بی‌سوادی گفت که تا مساجد به مراکز مبارزه بر ضد بی‌سوادی تبدیل نشوند، تغییر بنیادی در این زمینه به میان نخواهد آمد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *