بامیان – شیوع بیماری شبیه به محرقه و نگرانی‌ها نسبت به آن

ریاست صحت عامه بامیان از شیوع بیماری شبیه به محرقه در برخی از مناطق این ولایت خبر می‌دهد.

رئیس صحت بامیان می‌گوید، به دلیل اینکه بیشتر علائم محرقه و کرونا با هم شباهت دارد، آنان با اطمینان گفته نمی‌توانند که این بیماری محرقه است یا کرونا.

علایم‌ این مرض عبارت از استخوان‌دردی، ریزش، سرفه، تب، بی‌حالی، از دست دادن حواس ذایقه و بویایی برای چندین روز است. اشخاص مثاب به این مرض برای چند روز متواتر حس ذایقه و بویایی اش را از دست می‌دهند.

این مرض در حالی شیوع پیدا کرده است که آمار رسمی افراد مثاب به کرونا در بامیان به  134 تن رسیده است، اما در صورتی ‌که این بیماری هم نوعی از کرونا باشد آمار افراد مثاب به کرونا در بامیان شاید به هزاران تن برسد و احتمال آن هم وجود دارد که بیشتر شهروندان بامیانی آن را پشت سر گذاشته و شماری هم در حال بهبود یافتن باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *