طرح تازه وزارت تحصیلات عالی برای دوره پسا قرنطینه

وزارت تحصیلات عالی می‌‌گوید؛ دانشگاه‌ها مکلف‌اند تا بعد از ایام قرنطین صنف‌های فشرده حضوری بین ۸ تا ۱۰ هفته برگزار کنند. این وزارت گفته، هرچند راه اندازی دروس آنلاین تاکنون موثر بوده ولی برگزاری صنف‌های تشدیدی بعد از ایام قرنطینه لازم است.

از سویی‌هم، شماری از مسئولین دانشگاه‌های خصوصی می‌گویند، طرح فشرده سازی تحصیلات عالی بعد از قرنطینه کار ناممکن نیست، اگر برنامه ریزی دقیق وجود داشته باشد.

با اینحال؛ مسوولین در وزارت تحصیلات عالی گفته‌اند، طرح دو گزینه‌ای را جهت رفع مشکلات نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و زمینه سازی تکمیل دروس دانشجویان درسال جاری روی دست گرفته‌اند.

قرار است در جلسه بعدی این وزارت، بالای طرح مشترک آغاز و ختم سمسترهای تحصیلی در سال جاری و سایر برنامه‌ها در خصوص نهادهای تحصیلات عالی خصوصی تصامیم لازم اتخاذ و به منصه اجرا گذاشته شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *