عربستان – برگزاری نشست مجازی گروه ۲۰

رهبران گروه ۲۰ به دنبال کمک به فقیرترین کشورهای جهان در پسا کرونا هستند. این نشست مجازی با میزبانی عربستان برگزار شد و سخنرانان تاکید کردند که گروه ۲۰ باید رویکردهای را پیش بگیرد تا اطمینان و امید به جهانیان برگردد. در این نشست رئیس‌جمهوری ترکیه، خواهان رشد عادلانه اقتصاد جهانی و تقسیم منصفانه ثروت در چارچوب اصول اساسی سازمان تجارت جهانی شد. رئیس جمهور روسیه هم تاکید کرد، باید مسیر توسعه جهانی تغییر یابد. شگفتی این نشست دونالد ترامپ بود. رئیس جمهوری امریکا که انتظار می رود تا دوماه آینده کاخ سفید را ترک کند و در این نشست با حاضران خداحافظی نماید، اما او از تداوم همکاری با آن‌ها خبر داد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *