توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر پیمان تجاری پسا برگزیت

بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر پیمان تجاری پسا برگزیت توافق کردند. این توافق به ماه‌ها اختلاف دو طرف بر سر آینده تجاری پایان می‌دهد.

بریتانیا این توافق را خارق العاده توصیف کرده و رئیس کمیسیون اروپا هم گفته، این توافق عادلانه است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *