آمریکا_ رونمایی از طرح احیای اقتصادی جوبایدن

جوبایدن رئیس جمهوری منتخب امریکا، برنامه خود برای احیای اقتصاد این کشور که در اثر همه‌گیری کرونا ضربه خورده را اعلام کرد. براساس این طرح، به هر امریکایی ۱۴۰۰ دالر پرداخت می‌شود. برنامه‌ای که به‌صورت مجموعی ۱٫۹ تریلیون دالر محاسبه شده و قرار است از کسب و کارهای خرد و خانواده‌هایی که در برابر همه‌گیری کرونا متضرر شده، حمایت شود.

با اینحال، طرح آقای بایدن ابتدا نیازمند تصویب کنگره خواهد بود و جمهوری خواهان عموما از مصارف های پرهزینه دولتی دل خوشی ندارند اما قدرت گرفتن دموکرات ها در سنا شانس دولت تازه را برای تصویب این برنامه بیشتر می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *