مجلس نمایندگان – رد پیش نویس سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ برای دومین بار

پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ برای دومین‌بار از سوی مجلس نمایندگان رد شد. نمایندگان مجلس مدعی شدند که دولت نه تنها در سند بودجه اصلاحات نیاورده بلکه، تخطی‌های را نیز در آن اضافه کرده. در نشست روز گذشته تنها ۱۵ نماینده به پیش نویس سند بودجه رای موافق دادند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *