انتقاد تند سازمان جهانی بهداشت از توزیع ناعادلانه واکسین کرونا

همزمان با آغاز واکسیناسیون گسترده کرونا در کشورهای ثروتمند جهان، سازمان جهانی بهداشت هشدار داد، دنیا در آستانه سقوط به یک فاجعه بهداشتی و اخلاقی قرار گرفته است. رئیس این نهاد جهانی گفت، درحالیکه کشورهای فقیر تاکنون به واکسین کرونا دسترسی پیدا نکرده اند، کشورهای ثروتمند در تلاش واکسینه جوانان و افراد سالم خود هستند. او هشدار داد، بهای این اقدام کشورهای مرفه را مردم کشورهای فقیر با جان و دارایی خود می پردازند. همزمان، دبیرکل سازمان ملل نیز هشدار داده که همبستگی جهانی در مقابل کرونا در حال شکست است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *