نگرانی سازمان ملل از جان باختن کودکان در جنگ افغانستان

یونیسف یا صندوق جهانی کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید، تنها ظرف ۷۲ ساعت گذشته، ۲۷ کودک در جریان خشونت‌ها بین طالبان و نیروهای دولتی افغانستان جان باخته‌اند.

این سازمان با نشر بیانیه‌ای هشدار داده که سطح خشونت‌ها روزانه در برابر کودکان افزایش می‌یابد. یونیسف همچنین از طرف‌های درگیر جنگ خواسته که به غیرنظامیان بخصوص کودکان آسیب نرسانند.

گفتنی است که درپی افزایش خشونت‌ها در افغانستان بیش از یک هزار غیر نظامی نیز در جریان یک ماه گذشته جان باخته اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *