احتمال سفر برخی از وزیران خارجه کشورهای اسلامی به کابل در آینده نزدیک

قرار است وزیران خارجه شماری از کشورهای اسلامی به کابل سفر کنند. مولود چاوش اغلو، وزیر خارجه ترکیه گفته، این سفر تا چند روز دیگر صورت خواهد گرفت و وزیران خارجه سایر کشورهای اسلامی نیز تعهد کرده‌اند که به افغانستان سفر خواهند کرد.

به اساس گزارش‌ها ، وزیران خارجه شماری کشورهای اسلامی می‌خواهند در جریان سفر به کابل با مسئولین حکومت فعلی در مورد اجازۀ تحصیل دختران و درباره اینکه ممنوعیت تحصیل دختران در تخطی با اصول اسلامی است، صحبت کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *