انتقاد باشندگان ولسوالی مارجه هلمند از کوتاهی حکومت در ساخت مکاتب در این ولسوالی

باشندگان ولسوالی مارجه هلمند می گویند، در سال های گذشته به دلیل جنگ از رفتن به مکتب محروم بودند و حالا زمان آن رسیده که حکومت برای آنها مکتب بسازد.

درگیری‌هایی که در دو دهه گذشته دست باشندگان هلمند را از مکاتب و آموزش کوتاه ساخته است.

حالا که دیگر از جنگ خبری نیست، باشندگان منطقه تریخ ناور ولسوالی مارجه می گویند، فرزندان شان باید به مکتب بروند.

مشکل اساسی حالا نبود مکتب در این منطقه است.

انگشت انتقاد باشندگان محل به طرف حکومت‌های گذشته و کنونی نشانه می رود، به دلیل بی توجهی در ساختن مکاتب در این ولسوالی. 

در سوی دیگر مسوولین معارف ولایت هلمند هم تایید می‌کنند که در اکثر مناطق این ولایت برای کودکان زمینه آموزش فراهم نشده ‌است.

با اینهمه، باشندگان هلمند می گویند، در کنار دسترسی نداشتن به مکتب از خدمات صحی، مخابراتی و تعلیمی نیز محروم هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *