افزایش چشمگیر بهای پسته در هرات و بادغیس

هرات و بادغیس؛ دو ولایت در غرب کشور که بیشترین جنگلات و حاصلات پسته را در کشور دارند. حدود دو هفته قبل شول پسته در این دو ولایت شکسته شد و روند جمع‌آوری آغاز شده است.

مسئولان محلی در هرات می‌گویند امسال میزان برداشت محصولات پسته افزایش داشته، در کنار افزایش قیمت این محصول، نبود مکانیزم مشخص از سوی حکومت در گذشته باعث کاهش چشم‌گیر میزان جنگلات پسته در غرب کشور شده است. در حال حاضر اما اداره زراعت هرات برنامه‌های را برای محافظت و رشد جنگلات پسته به صورت طبیعی روی دست گرفته است.

با اینحال مردم خواستار توجه عمیق‌تر حکومت به جنگلات پسته‌اند. پسته افغانستان شهرت جهنی دارد و افزایش جنگلات آن خودکفایی اقتصادی در پی خواهد داشت.

ولایت‌های غربی کشور عمدتا زراعتی‌اند، زعفران و پسته اما دو محصول ارزشمند و با شهرت جهانی‌اند که در صورت گسترش می‌تواند اقتصاد خانواده‌ها را دگرگون کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *