گزارش کارکردهای یکساله وزارت شهرسازی و اراضی

نشر گزارش یکساله از کارکردها و دستاوردهای وزارت شهرسازی، از نوسازی و بهسازی گرفته تا ساخت سرک‌ها، زیربنای شهری و طرح مسکن برای شهروندان کشور، سرپرست وزارت شهرسازی گفت، ساخت‌وساز طرح کابل جدید و پروژه کلان قطری در ناحیه پانزدهم کابل عملا آغاز شده و قرار است طرح ساخت ۵۶ آپارتمان رهایشی نیز با شرکت چینی به امضا برسد.

آگاهان اقتصادی هم می‌گویند، سرمایه گذاری در بخش انکشاف شهری، راه اندازی پروژه‌های کلان و ساختن مسکن جزء اولویت‌هایی است که باید وزارت شهرسازی در این راستا اقدام کند.

بگفته آگاهان اقتصادی، سرمایه‌گذاری در این بخش و عملی کردن پروژه‌های کلان، وضعیت اقتصادی را بهبود می‌بخشد.

وزارت شهرسازی درحالی از روی دست گرفتن پروژه‌های مهم بهسازی از جمله پروژه کابل جدید خبر می‌دهد که شهروندان اما از نبود ساخت‌وساز، بهسازی، نوسازی و نبود مسکن شکایت دارند.

از سویی‌هم، وزارت شهرسازی گفته، طرح ۲ صد هزار خانه مسکونی برای گروه‌های کم درآمد جامعه روی دست گرفته خواهد شد و کارساخت ۱۳۵ شهرک نیز جریان دارد.

این وعده‌ها درحالی داده می‌شود که در یک سال اخیر، کار ساخت‌ساز در کشور تقریبا متوقف بوده و در بخش عملی کردن پروژه‌های زیربنایی نیز کاری چندانی صورت نگرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *