سو قصد به جان سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی در نیویارک

سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی که روز جمعه در نیویارک امریکا مورد حمله قرار گرفت، در وضعیت وخیمی به سر می‌برد.

سلمان رشدی که درحال سخنرانی دریک برنامه‌ی در نیویارک بود فرد مهاجم به او حمله کرده و با ضربه مشت و چاقو او را به زمین انداخت. گفته می‌شود بیش از ۱۵ چاقو به وی اصابت کرده از جمله یک چاقو به گردن وی اصابت کرده است. پس از آن سلمان رشدی با چرخ بال به شفاخانه انتقال داده شد و گفته می‌شود زیر عمل جراحی قرار دارد.

مدیر برنامه‌های او گفته، سلمان رشدی در حال حاضر زیر دستگاه تنفس مصنوعی قرار دارد و قادر به تکلم نیست.

فرد مهاجم از سوی پولیس باز داشت شده اما هنوز انگیزه این سوی قصد مشخص نشده، پولیس  نیویارک گفته از فرد مهاجم بیشتر تحقیقات می‌کنند.

سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی زاده کشورهند بوده و بعدا تابعیت انگلیس را نیز کسب می‌کند. سلمان رشدی حدود ۳۴ سال پیش این کتاب آیات شیطانی را منتشر کرد و در آن به پیامبر اسلام و قرآن اهانت شده است. این کتاب سلمان رشدی با واکنش تند کشورهای اسلامی روبرشده  و آن را ضد اسلامی خواندند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *