برشنا: مشکل تخنیکی در دستگاه تولید برق ازبکستان رفع شده است

شرکت برشنا اعلام کرد، جریان برق وارداتی ازبکستان به افغانستان به حالت عادی برگشته است. به…