طرح توسعه‌ی شهر کابل

رئیس جمهوری دستور داده تا طرح جامع و عملی توسعه پایتخت تهیه شود.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” آقای اشرف غنی در نشستی با مسؤلان ادارات دخیل در توسعه شهر کابل گفت که باید در توسعه شهری کابل به مسائل مهم شهری از جمله سیستم حمل و نقل، کانالیزاسیون، محیط زیست، فضای سبز، انتقال ساختمان‌های حکومتی به مناطق جدید، مختلط سازی جمعیت، معیار سازی کار ساختمانی و احیاء مناطق تاریخی شهر توجه شود. رئیس جمهوری همچنین بر عادی سازی قیمت زمین، ترویج حس مالکیت به عنوان یک اصل شهروندی، تعریف گذرهای همسایگی جهت بسیج ملی شهروندان، ارایه خدمات در بدل مالیه و ارایه مالیه بصورت متوازن در نقاط  فقیر نشین و سرمایه دار و همچنین  توسعه نهادهای تعلیمی و تحصیلی، تاکید کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *